کاش بدونی چقدر دوستت دارم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان